ตื่นเช้าได้ทอง ตื่นกลางคืนได้เงิน

ความหมาย สอนให้เห็นสิ่งที่ดีในเวลาที่เกิดขึ้นช่วงเช้า เพราะคนที่ตื่นเช้ามักมีโอกาสมากกว่าคนที่ตื่นสาย

มีครั้งแรกย่อมมีครั้งที่สอง

ความหมาย สอนให้คนเรารู้จักความไม่ประมาท อย่านึกชะล่าใจ ควรเผื่อใจเอาไว้เมื่อเจ็บด้วย

เข้านอนแต่หัววันทำให้ตื่นเช้า

ความหมาย  สอนให้เห็นถึงประโยชน์ของการเข้านอนแต่หัววัน อย่ามัวแต่ทำเรื่องราวที่ไร้สาระไม่มีแก่นสาร เพราะวันเวลามักผ่านไปอย่างรวดเร็ว จะทำอะไรก็ควรทำทันที ต้องมีระเบียบวินัยแก่ตนเอง ซึ่งระเบียบวินัยที่เริ่มจากตัวเราเองนี้ จะส่งผลไปถึงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันภายในสังคมนั้น ๆ ด้วย

จุดขาวหรือดำ แม้เพียงน้อยนิด ก็ทำให้เราพบทั้งทางแห่งความสำเร็จหรือหายนะได้

ความหมาย ความศรัทธาในความเพียรพยายามของตนเอง ถึงแม้ว่าจะเริ่มเพียงแค่จุดเล็ก ๆ หากเราสะสมไปเรื่อย ๆ ความเพียรพยายามนั้น ก็จะกลายเป็นความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ เป็นความเพียรมานะที่แรงกล้า ในอีกแง่มุม คนเราไม่ควรประมาทแม้ในเพียงเรื่องเล็กน้อย เพราะนั่น..จะนำเราไปสู่ภัยพิบัติในเบื้องหน้าได้เช่นกัน

หนทางสู่ความสำเร็จ มิได้มีเพียงเส้นทางเดียว

ความหมาย การที่จะสอนให้บุคคลลงมือทำอะไรสักอย่าง ผู้สอนควรประยุกต์วิธีสอนให้หลากหลายแนว โดยไม่ยึดติดกับกระบวนการปฏิบัติแบบเดิม ๆ เพราะหนทางสู่ความสำเร็จในเบื้องหน้านั้น มิใช่มีเพียงเส้นทางเพียงเส้นทางเดียว

เกลียดยามมีชีวิต อาลัยเมื่อตายจาก

ความหมาย สอนให้คนมีชีวิตอย่างมีความสุข โดยที่ไม่โกรธหรือเกลียดใคร แล้วสุดท้ายจะไม่มีคำว่าเสียใจยามบั้นปลาย หรือยามที่เกิดการสูญเสีย