ถ้าจะดี อยู่ที่ไหนก็ดีได้

ความหมาย สอนผู้เยาว์ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตั้งแต่ในบ้าน ถ้าพวกเขาจะออกไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ความดีของเขาก็จะเป็นเงาคอยติดตัว ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

เสียเวลาบ้าง

ความหมาย หลาย ๆ ครั้งคนเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความไม่ชอบใจได้  ยอมเสียเวลาสักหน่อย เพื่อที่จะเรียนรู้งานที่ไม่ชอบ ซึ่งคุณอาจจะไม่เต็มใจนักที่อยากทำ แต่ผลที่ได้จากงาน ย่อมต้องบรรลุวัตถุประสงค์แน่นอน

ครั้งแรกถือว่าไม่ตั้งใจ ครั้งต่อไปไม่หลาบจำ

ความหมาย อย่าถือตนเป็นคนชอบอ้าง หากเคยทำพลาดพลั้งไปในครั้งต้น ก็ยังพอทำเนาได้ แต่ถ้าทำซ้ำอีก แสดงว่าไม่รู้จักหลาบจักจำ คนอื่นจะชั่งน้ำหน้า ควรใส่ใจในข้อนี้ของตนและเตือนสติตัว หากเรื่องที่เคยทำผิดแล้วก็จะไม่กลับมาทำอีก

หมากที่เดินข้ามไปแล้ว

ความหมาย สอนให้ปล่อยวาง ไม่ต้องไปกังวลใจกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว อะไรจะเกิดนับจากนี้ก็ให้มันเกิดไป จะคิดฟุ้งซ่านในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงไปใย ซ้ำแต่บั่นทอนหัวใจ

ขาดทุนบ้าง เผลอ ๆ ยังรวยได้อีก

ความหมาย สอนให้มีกำลังเริ่มต้นประกอบธุรกิจ แรก ๆ อาจยังไม่ได้กำไร แต่อีกต่อไปจะกลับมาดี ไม่ควรทิ้งงานลงไปกลางคัน