วจีหอมหวาน สันดานเกลื่อนล้น

ความหมาย ไม่หลงเชื่อคำป้อยอ ที่พูดเกินจริง เพราะนิสัยลึก ๆ ของเขานั้นอาจไม่ดีจริงอย่างคำหวาน ระวังไว้

คิดให้ช้า ทำไว

ความหมาย เมื่อถึงเวลาคิดก็ควรคิดให้นาน ทบทวนให้มาก แล้วก็รีบลงมือทำตามกระบวนการที่คิดนั้น ปฏิบัติไว มันจะได้การณ์..

สัจจะสูญ เมื่ออารมณ์เข้ามาแทรก

ความหมาย เมื่อมีความปรุงแต่งภายในจิตใจเกิดขึ้น ย่อมส่งผลให้ความตั้งมั่นที่เป็นสัจจะนั้นแส่ซัด  ควรมีตบะ และทมะข่มจิตใจไว้บ้าง ความดีที่ตั้งปณิธานไว้ จักได้เกิดเป็นรูป ก่อเป็นร่าง

ผู้กล้าจะมาพร้อมกับวาสนา

ความหมาย  รู้จักสร้างจังหวะดี ๆ ให้กับชีวิตตน ซึ่งในจังหวะนั้น. ตน..ก็ต้องกล้าที่จะลอง เสี่ยงทำในสิ่ง ๆ นั้นด้วย อย่าได้ประหวั่นพรั่นพึง คิดแล้วทำ ทำแล้วให้สู้!!!

ไหว้ตนเองให้ได้เสียก่อน

ความหมาย รู้จักเคารพตนเอง เมื่อตนทำดีก็จงเคารพความดีงามในตนนั้น ค่อยสะสมบำเพียรสม่ำเสมอ เมื่อเราสร้างความดีจนถึงระดับนึง เมื่อนั้นเราก็สามารถไหว้ความดีในตนนั้นได้