ถ้าฉลาดแล้วเห็นแก่ตัว ขอยอมคบคนโง่ที่มีน้ำใจ

ความหมาย รู้จักเลือกคบคน เพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้องคนเก่ง ขอให้เป็นคนดี มีน้ำใจต่อกันก็พอ….

เงียบไว้ชนะภัย

ความหมาย รู้จักวางเฉยในบางเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะวิวาท แต่ขณะเดียวกันหากนิ่งมากเกินไป ก็ใช่ว่าจะดี ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์ด้วย

คิดทำการใหญ่ ไม่ใฝ่ใจในเรื่องเล็กน้อย

ความหมาย หากคิดลงทุนกิจการงานใด ไม่ควรใส่ใจในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นรอบข้าง อย่าให้ความคิดเหล่านั้นกลับมาบั่นทอนภายในได้

กองปัญญาในหน้าหนังสือ

ความหมาย เห็นความสำคัญของการอ่าน รักการอ่าน เพราะความรู้เฉพาะตน (ที่ได้จากการอ่าน) ไม่มีใครสามารถขโมยของใครไปได้ ยิ่งอ่านมากก็ยิ่งแตกฉานมาก ทำให้กลายเป็นคนมีระบบการคิดแยกเหตุและผลที่ดี ไม่หลงเชื่อใครเขาเอาง่าย ๆ