ถ้าฉลาดแล้วเห็นแก่ตัว ขอยอมคบคนโง่ที่มีน้ำใจ

ความหมาย รู้จักเลือกคบคน เพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้องคนเก่ง ขอให้เป็นคนดี มีน้ำใจต่อกันก็พอ….