เรื่องที่ยังมาไม่ถึง ไม่ต้องรีบดึงให้มันเข้ามา

ความหมาย อยู่กับปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วอนาคตจักดีขึ้นมาเอง