ลิ้นไม่มีกระดูก

ความหมาย ระวังในเรื่องการพูด หากพูดจาไม่ดี คำนั้นก็จะสามารถกลับมาทำร้ายจิตใจผู้อื่นได้