เงียบไว้ชนะภัย

ความหมาย รู้จักวางเฉยในบางเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะวิวาท แต่ขณะเดียวกันหากนิ่งมากเกินไป ก็ใช่ว่าจะดี ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์ด้วย