เหนือฟ้าย่อมมีฟ้า

ความหมาย  สอนให้เป็นคนไม่โอหัง ผยองอวดดี ผืนแผ่นดินที่มีคนเก่ง ก็ย่อมปรากฏมีคนหนึ่งที่เก่งกว่า