เวลาไม่ไหลย้อนกลับ

ความหมาย ไม่ปล่อยเวลา ให้ผ่านล่วงเลยไปอย่างไร้เหตุ และไร้ผล