คิดให้ช้า ทำไว

ความหมาย เมื่อถึงเวลาคิดก็ควรคิดให้นาน ทบทวนให้มาก แล้วก็รีบลงมือทำตามกระบวนการที่คิดนั้น ปฏิบัติไว มันจะได้การณ์..