ผู้กล้าจะมาพร้อมกับวาสนา

ความหมาย  รู้จักสร้างจังหวะดี ๆ ให้กับชีวิตตน ซึ่งในจังหวะนั้น. ตน..ก็ต้องกล้าที่จะลอง เสี่ยงทำในสิ่ง ๆ นั้นด้วย อย่าได้ประหวั่นพรั่นพึง คิดแล้วทำ ทำแล้วให้สู้!!!