ใจบรรจุทุกข์

ความหมาย สอนให้เราเป็นคนที่เลือกสร้างดี หมั่นทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่ทำร้ายตนเองด้วยการสร้างทุกข์