ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส

ความหมาย ช่วงที่ยอบแย่ สถานการณ์ดูเลวร้าย หากมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ใช้ฟื้นตัว ก็จะเกิดพลังแรงดำเนินชีวิต หรืออาจประสบความสำเร็จจากสิ่ง ๆ นั้นได้