ตีเหล็กให้ตีตอนร้อน ๆ

ความหมาย ให้เร่งมือทำในสิ่งที่ควรทำ หากพลาดไปจักเสียโอกาส  หรือมันอาจไม่ดีเท่าจังหวะที่สมควรทำ อย่าเฉื่อยชา