เลือกสิ่งไหนก็ปักใจทำให้สุด

ความหมาย จะทำอะไรก็ทำอย่างเดียว ทีละชิ้น ทำให้จริงจัง จะดีกว่า ทำไปหลายอย่างแต่ไม่เอาอ่าวอะไรสักชิ้น ท้ายสุดจะไม่ได้สักชิ้นเดียว