ใต้แสงพระอาทิตย์ยังมีเงามืด

ความหมาย จงมองหลายมุม มองให้รอบด้าน ไม่ควรปักใจเชื่ออะไรอย่างง่ายดายโดยเห็นจากสภาพที่เป็น บางทีอะไรที่คิดว่าดีมันอาจซ่อนอันตรายแอบแฝงอยู่