ปากลงเหว

ความหมาย  สอนให้สงวนคำพูด อะไรไม่ควรพูดก็อย่าพูด ถ้าพูดไปแล้วรังแต่จะเดือดร้อน ก็จงหัดสงบ ๆ ระงับคำจาเสีย