นกยังบินหลงฟ้า

ความหมาย สอนไม่ให้ตั้งตนอยู่ในความประมาท แม้กระทั่งคนที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ก็ยังพลาดผิดได้